Władze Spółdzielni

Paweł Jerski - Prezes Zarządu

Witold Domański - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

Szczepan Barszczowski
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Bednarski - Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Radosław Kaczmarek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Mateusz Buksa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Erika Barszczowska - Członek Rady Nadzorczej
Zofia Madycka - Członek Rady Nadzorczej
Adam Majgier - Członek Rady Nadzorczej